Sąd Rejonowy w Radziejowie
Dzisiejsza data: 29 Czerwiec 2017.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
Aktualnie jesteś: Strona główna
drukuj
Strona główna

 

Sąd Rejonowy w Radziejowie został utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1683), jako jeden z sądów w obszarze właściwości miejscowej Sądu Okręgowego we Włocławku.

Sąd Rejonowy w Radziejowie stanowi element władzy sądowniczej powołanej do sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej mocą Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483). Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2015.133 t.j.) wraz z odpowiednimi aktami wykonawczymi, wśród których wymienić należy w szczególności:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015.925),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS 2003, Nr 5, poz. 22)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 69).

 

 

 


SĄD REJONOWY W RADZIEJOWIE

ul. Brzeska 20
88-200 Radziejów

NIP 8891513520

REGON 911256935-00048

tel. (54) 285 36 21
      (54) 285 36 22

fax. (54) 285 36 23
 

b.podawcze@radziejow.sr.gov.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Przyjęcia interesantów w sekretariatach wydziałów merytorycznych oraz Biurze Obsługi Interesanta:
poniedziałek 8:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-15:00

Kasa Sądu czynna
 
poniedziałek-piątek 8:00-14:00

_______________________________________________________________ 

 

Redakcja | Instrukcja korzystania | Zasady publikacji informacji | Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Rejonowy w Radziejowie, 88-200 Radziejów, ul. Brzeska 20
tel. +48 54 285 36 21 / +48 54 285 36 22, FAX +48 54 285 36 23